Välkommen till vår webbutik!

Icke-giftig PVC-presenning för fiskodling

PVC fiskodlingstank för vattenbruk fiskodling, tillfällig kultur, fisktransport fiskutställning, vikningsdesign med PVC-rörstöd.

Vi levererar Intensiva återcirkulerande vattenbrukssystem (RAS). Det kan producera en enorm mängd fiskar i ett litet utrymme, vilket minskar markanvändningen för fiskodling.

Fiskodling klassificeras i allmänhet som omfattande, halvintensiv och intensiv beroende på insatsnivån för foder och / eller gödselmedel och efter täthet.

Omfattande vattenbruk odlar fisk vid konstgjorda dammar eller floder. Det är det vanligaste fiskodlingssystemet. Halvintensivt och intensivt vattenbruk är dock fiskodlingen i en kontrollerad miljö i små utrymmen som ger konstgjord utfodring, vattencirkulation och syrehalter.


Inläggstid: 21-2-2020