Välkommen till vår webbutik!

Giftfri PVC-presenning fiskodlingstank

PVC-fiskodlingstank för vattenbruksfiskodling, tillfällig kultur, fisktransport av fiskutställning, hopfällbar design med PVC-rörstöd.

Vi levererar intensiva recirkulerande vattenbrukssystem (RAS). Det kan producera en enorm mängd fiskar på ett litet utrymme, vilket minskar användningen av mark för fiskodling.

Fiskodling kategoriseras generellt som extensiv, semi-intensiv och intensiv beroende på nivån på tillförseln av foder och/eller gödselmedel och beläggningstätheten.

Extensive Aquaculture är att odla fisk vid konstgjorda dammar eller floder. Det är det vanligaste fiskodlingssystemet. Emellertid är semi-intensiv och intensiv vattenbruk fiskodlingen i en kontrollerad miljö på små utrymmen som ger artificiell utfodring, vattencirkulation och syrenivåer.


Posttid: 21 juli 2020