Välkommen till vår webbutik!

Vattenbruk – ökande efterfrågan ger enorma möjligheter

Vattenbruksindustrin har expanderat och utvecklats snabbt. Idag står vattenbruket för 50 procent av den fisk som konsumeras globalt. Beroendet av vattenbruk förväntas fortsätta att öka, med flera gånger tillväxttakten för annan köttproduktion. Detta växande beroende av vattenbruk innebär enorma möjligheter, men ökar också riskerna för producenterna.

I takt med att trycket på att öka skörden ökar, växer oron över effekterna av öppna vattenbrukssystem på miljön och vilda arter på grund av sjukdomar och ökad avfallsproduktion. Samtidigt är fisk och skaldjur som föds upp i öppna system sårbara för att få sjukdomar som finns i den naturliga livsmiljön och måste förlita sig på flod- eller havsströmmar för att transportera bort avfallsprodukter och upprätthålla de rätta förhållandena. Att implementera effektiva biosäkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda inhemska arter och säkra en sjukdomsfri miljö för en frisk gröda är svårt i öppna system. Dessa faktorer har ökat efterfrågan på landbaserade system som skiljer odlad fisk och skaldjur från sina vilda motsvarigheter.
Slutna system, tankbaserade system som Re-circulating Aquaculture Systems (RAS) eller genomströmningssystem, ger separation från inhemska arter och möjliggör ökad produktion vid vattenbruksanläggningar. Dessa inneslutna system gör det möjligt att skapa de optimala förutsättningarna för grödans hälsa, förbättra skörden och kvaliteten. RAS använder till och med mindre vatten.
Säker, hållbar, kostnadseffektiv process med fullständig kontroll – förenklat.


Posttid: 21 juli 2020